fbpx

Právě probíhá zápis na kurzy 2022/2023

KLIKNI PRO VÍCE INFORMACÍ O KURZECH

______________________________________________________________________________

Mým mottem jsou slova Jana Amose Komenského:

„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

Každý rodič přemýšlí o budoucnosti svých dětí a přeje si, ať je jeho dítě zdravé, šťastné, úspěšné, hledá způsoby, jak mu k tomu dopomoci.

Moderní svět nás zahlcuje informacemi o výchově, vzdělání, reklamou hraček, vitamínů, nabízí obrovské množství zábavy. K tomu všemu se přidávají „zaručené“ rady prarodičů a na sociálních sítích blikají ideální obrázky ideálních rodin. A čím více svět nabízí, tím více rodiče tápou ve výchově, ve snaze dopřát svým dětem to nejlepší.

Překvapivě, souběžně s vývojem moderních technologií, vědy, medicíny, roste i počet vývojových poruch u dětí. ADHD, autismus, vývojová dysfázie atd. Už přestaly být záhadnými lékařskými termíny. Rodiče si často nevědí rady s takovými problémy, jako je dětská hysterie, agrese, neposlušnost, závislost na televizi a počítačových hrách, poruchy spánku, dysleksie, dysgrafie a další…

A jak jistě všichni víme, že jednodušší je postavit nový dům, než rekonstruovat starý, stejně lepší je včasná prevence odchylek a poruch ve vývoji dítěte, než následná zdlouhavá náprava.

Poskytování takové prevence je mým cílem. Směřuji rodiče k budování pevných základů harmonického vývoje dětí, sociálního, emočního, kognitivního. Harmonickým vývojem myslím, nejen postupné získávání nových návyků a dovedností, ale také zdokonalení přírodou založených schopností a talentu, s ohledem na věkové a individuální fyziologické potřeby dítěte a senzitivní období, ve kterém se nachází. Jen v harmonii se sebou samým je dítě připravené zkoumat tento svět. Schopnost poznat a využívat své silné stránky mu poskytuje odvahu, sebevědomí a motivaci k učení.

Obrací se li na mě rodiče s již vzniklým problémem vývoje, vždy hledám individuální řešení. Od jednorázového poradenství, přes pravidelná cvičení, zaměřená na korekci kognitivních funkcí a psychomotorického vývoje, až ke směřování na vhodná diagnostická pracoviště nebo specializovaná rehabilitační centra, o kterých mám široký přehled v rámci České republiky.

Ve své praxi využívám jak staré osvědčené, tak i nejmodernější pedagogicko-psychologické metody a nástroje.

Mezi mé oblíbené patří například: TRIZ ( Tvorba a Řešení Inovačních Zadání,  systematický přístup k nalezení inovačního řešení z nějakého problému), Pohádkoterapie, Neurovývojová stimulace .

Vzhledem k tomu , že apeluji především na prevenci a včasnou korekci vývojových poruch, věková kategorie dětí, se kterými pracuji, je hlavně 1-7 let.