fbpx

Nabídka služeb 2024

 • Máte pocit, že nezvládáte výchovu dítěte?
 • Je vaše dítě neposlušné, agresivní? Nebo naopak úzkostné a plačtivé?
 • Trápí vás problémy dítěte se spaním, nočníkem, adaptací ve školce apod.?
 • Nejsou v pořádku sourozenecké vztahy?
 • Dostalo vaše dítě nějakou diagnózu a nevíte, co dělat dál?
 • Obáváte se, že vývoj vašeho dítěte není správný?

S těmito a podobnými problémy v oblastech vztahů, dětského prožívání a chování vám rádi nabídneme poradenství. Konzultace může probíhat osobně nebo online, a to v češtině, angličtině či ruštině.

Adresa: Těšínská 1652, kancelář 213.

Cena: 750 Kč /hod.

Pojďme si vzájemně vážit našeho času. Zrušení vaší schůzky je možné provést nejpozději 24 hodin před termínem. V opačném případě Vás požádáme o úhradu konzultace v plné výši.

Objednat se ZDE

______________________________________________________________________________

Analýza úrovně vývoje a individuální plán

 • Jedná se o zjištění celkové úrovně vývoje dítěte: vyspělosti nervového systému a jednotlivých schopností (motoriky, řeči), odhalení slabých a silných stran dítěte.
 • Identifikace možných příčin vývojových poruch (zpoždění mentálního nebo motorického vývoje a vývoje řeči) a vypracování plánu korekce. Sestavení individuálního plánu vývoje zaměřeného na maximální odhalování potenciálu dítěte.
 • Získání individuálních doporučení k výběru vzdělávacích zařízení a volnočasových aktivit. Probíhá formou hry za přítomnosti a účasti rodičů. Trvání 45–60 min.

Kdo potřebuje vývojovou diagnostiku?

 • Všechny děti. Je jednodušší včas odhalit a řešit malé problémy, než čelit vážnějším komplikacím v případě jejich zanedbání.
 • Pokud máte pocit, že ve vývoji vašeho dítěte něco není v pořádku, je důležité vyhledat odborné poradenství. Nečekejte na to, že problém zmizí sám nebo že z něj dítě „vyroste“. Neřešený problém se může stát základem pro další komplikace.
 • Obzvláště doporučujeme přijít na konzultaci rok před nástupem do školy, aby v případě jakýchkoliv problémů existoval dostatečný čas na jejich nápravu.

Cena 850 Kč.

Pojďme si vzájemně vážit našeho času. Zrušení vaší schůzky je možné provést nejpozději 24 hodin před termínem. V opačném případě Vás požádáme o úhradu konzultace v plné výši.

Písemná zprava: 250 Kč

Přihlásit se ZDE

______________________________________________________________________________

Video kurz pro rodiče:

OBDOBÍ VZDORU

Objednat 2 hodinový video kurz ZDE

______________________________________________________________________________

Přípravny kurz pro budoucí nebo novopečené rodiče

2x2hod. víkendová setkaní, individuální termín dle domluvy.

Cena 1800 Kč – pro oba rodiče. V případě účasti 2 párů – 1500 Kč /par.

Kurz lze zakoupit taky jako jako dárkový poukaz!

Přihláška zde!

_____________________________________________________________________________

Logo kroužek

Pro koho?

Kroužek je určen všem dětem ve věku 3-4 let s problémy v řečové komunikaci, jako je například zpoždění řečového vývoje nebo vady výslovnosti.

Kroužek neslouží jako náhrada individuální logopedické péče, ale je velmi přínosným stimulačním doplňkem práce s logopedem. Jedná se o skupinové zábavné cvičení, kde děti budou formou hry procvičovat schopnosti a dovednosti nezbytné pro zlepšení vnímání a produkce řeči.

Zaměříme se například na rozvoj sluchového vnímání, dechová cvičení, rozvoj pozornosti, jemné motoriky, mimická cvičení, rozvoj rytmizace a rozšiřování slovní zásoby.

Kde? – Těšínska 1652, Opava

Délka lekce – 45 min. Bez rodičů.

Lektor – Mgr. Lucie Michalčíková

Cena – 3800 Kč / pololetí

Obsazeno!

Přihlásit se na 2 poletí ZDE

______________________________________________________________________________

Rodič + dítě. Cena 10 lekcí / 1900 Kč.

Každé pondělí 8.30 hod.

Sportovní centrum Olymp In, Kylešovi

Přihláška na kurz Miminek od 04.03.24 ZDE

______________________________________________________________________________

Intelektuálně – pohybové cvičení pro děti 1,5- 3 let.

Cena10 lekcí+1 náhradní / 1900 Kč. Rodič + dítě.

Kde? Sportovní centrum Olymp In, Kylešovice.

Kdy? 04.03.2024 každé UT v 9.00 hod.

Přihláška Dobrý Start od 04.03.2024 ZDE

______________________________________________________________________________


 • Párové hodiny kognitivního vývoje pro děti ve věku 3-7 let.
 • Cvičení probíhá formou hry a zaměřuje se na rozvoj řeči, pozornosti, fantazie, logiky, grafomotoriky, samostatnosti, zrakové a sluchové percepci a emoční inteligence.
 • Pro každé dítě je připraven individuální plán cvičení.
 • Cvičení pro předškolní děti je speciálně zaměřeno na přípravu ke školní docházce.

Cena 4500 Kč / pololetí / 1 x týden

Kde? Těšínská 1652, kancelář 213

Přihláška na kurz 2024

http://prodeti.monski.cz/prihlaska-do-kurzu-genesis/

_______________________________________________________________________

Individuální neurokorekce

Je určena všem dětem od 4 let, které mají problém s:

 • pozornosti,
 • myšlením,
 • vnímáním detailů,
 • pochopením úkolů,
 • zapomínáním,
 • sebeovládáním,
 • impulzivitou.
 • Co dítě bude během cvičení dělat?
 • -Plnit intelektuální a fyzické úkoly formou hry.

Neuropsychologická korekce má pozitivní vliv na vývoj sebekontroly, podporuje zlepšení prostorového vnímání na všech úrovních vývoje, počínaje vnímáním „schématu“ vlastního těla a konče vnímáním složitého typu řečových konstrukcí. Komplexní neuropsychologická korekce podporuje stabilizaci a rozvoj všech struktur mozku prostřednictvím aktivace vyšších psychických funkcí v průběhu cvičení.

Lekce zahrnují systém motorických (senzomotorických) a kognitivních cvičení, zaměřených na systematický rozvoj struktur mozku. Cílem je rozvoj dovedností vědomé regulace, myšlenkové aktivity, přepínání a koncentrace pozornosti, rozvoj řeči a paměti.

Podstata motorických (senzomotorických) cvičení spočívá v tom, že ovlivňování senzomotorického (tělesného, motorického) úrovně dítěte s ohledem na obecné zákonitosti vývoje podporuje aktivizaci rozvoje všech vyšších psychických funkcí (paměti, myšlení, řeči, vnímání).

Cvičení jsou vybírána v závislosti na stanovených cílech po diagnostice a s ohledem na dynamiku individuální práce.

Je doporučena dětem s ADHD, vývojovou dyspraxií, zpožděním psychomotorického vývoje, poruchami školních dovedností, vývojovou dysfázií, lehkou mentální retardací a dalšími.

Kurz se koná 1 týdně / 60 minut Cena 1800 Kč / měs.

Objednávky na: natalja@monski.cz

_____________________________________________________________________________

Chybí Ti nějaké informace? Zeptej se nás!

Semináře a webináře pro širokou veřejnost

Nabízíme přednášky pro rodiče a pedagogické pracovníky na téma:

Období vzdoru.

Vliv digitálních technologií na děti předškolního věku.

Po čem dítě touží? 0-3 a 3-6 let. (zápis webináře)

Mateřské vyhoření.

Maximální vývoj s minimálními investicemi.

Objednat seminář (webinář) : tel. 603284343, natalja@monski.cz