fbpx

Nabídka služeb 2023/2024

Video kurz pro rodiče:

OBDOBÍ VZDORU

Objednat 2 hodinový video kurz ZDE

______________________________________________________________________________

Přípravny kurz pro budoucí nebo novopečené rodiče

2x2hod. víkendová setkaní, individuální termín dle domluvy.

Cena 1800 Kč – pro oba rodiče. V případě účasti 2 párů – 1500 Kč /par.

Kurz lze zakoupit taky jako jako dárkový poukaz!

Přihláška zde:

Logo kroužek

Pro koho?

Kroužek je určen všem dětem 3-4 let s problémy v řečové komunikaci, jako je například zpoždění řečového vývoje, vady výslovnosti.

Kroužek nesouží jako náhrada individuální logopedické pece, ale je velmi přínosným stimulačním doplňkem práce s logopedem. Jedna se o skupinové zábavné cvičení, kde děti budou formou hry procvičovat schopnosti a dovednosti nezbytné pro zlepšení vnímáni a produkcí řeči.

Zaměříme se například na: rozvoj sluchového vnímání, dechová cvičení,
rozvoj pozornosti, jemné motoriky, mimická cvičení, rozvoj rytmizace,
rozšiřování slovní zásoby.

Kde? – Těšínska 1652, Opava

Kdy? – každý patek 15.30- 1 místo, 16.30 hod. -1 místo

Od 15.09 do 26.01.2024

Délka lekce – 45 min. Bez rodičů.

Lektor – Mgr. Lucie Michalčíková

Cena – 3800 Kč / pololetí

Přihlásit se ZDE

______________________________________________________________________________

Pohybové korekční cvičení pro děti s ADHD.

Nabíráme 2 skupiny dětí: 5-7 let, 8-10 let. Max. počet dětí ve skupině je 6.

Kde: Sportovní centrum Olymp Inn, Kylešovice.

Kdy: termín není vypsán

Cena: 2500 Kč (10 lekcí).

Co můžete očekávat? Obsah cvičení je sestaven na základě hlavních vývojových potřeb dětí s ADHD. Během sportovních aktivit se zaměříme na stimulaci sebeovládání, pozornosti, sluchového a zrakového vnímání, rovnováhy, spolupráce mozkových hemisfér. Nebudou chybět ani relaxační techniky a hry na zvládání agrese. Do spolupráce zapojíme i rodiče, kurzu bude předcházet rodičovský seminář, na kterém ukážeme jednoduché domácí aktivity, zaměřené na korekci symptomů ADHD.

Přihlásit se ZDE

______________________________________________________________________________

Rodič + dítě. Cena 10 lekcí / 1900 Kč.

Každé pondělí 8.30 hod.

Sportovní centrum Olymp In, Kylešovi

Plně obsazeno

Přihláška na kurz Miminek od září ZDE

______________________________________________________________________________

Intelektuálně – pohybové cvičení pro děti 1,5- 3 let.

Cena10 lekcí+1 náhradní / 1900 Kč. Rodič + dítě.

Kde? Sportovní centrum Olymp In, Kylešovice.

Kdy? Od 18.09.2023.

Pondělí 9.50 – 1 místo

Přihláška Dobrý Start od září ZDE

______________________________________________________________________________

Poradna pro rodiče

 • Máte pocit, že nezvládáte výchovu dítěte? Je neposlušné, agresivní? Nebo úzkostné a plačtivé?
 • Trápí vás problémy dítěte se spaním, nočníkem, školkou apod.?
 • Sourozenecké vztahy nejsou v pořádku?
 • Vaše dítě dostalo diagnózu a vy nevíte, co s tím dál?
 • Obáváte se, že je s vývojem dítěte něco špatně?

S těmito a podobnými problémy oblasti vztahů, dětského prožívání a chování vám rádi poradíme. Konzultace může proběhnout jak osobně, tak online, v češtině, angličtině a ruštině.

Adresa: Těšínská 1652, kancelář 213

Cena 700 Kč / hod.

Objednat se ZDE

______________________________________________________________________________

Analýza úrovně vývoje a individuální plán

 • Jedná se o zjištění celkové úrovně vývoje dítěte: typu vnímání, vyspělosti nervového systému a jednotlivých schopností (motoriky, řeči), odhalení slabých a silných stran dítěte.
 • Identifikace možných příčin vývojových poruch (zpoždění mentálního,  nebo motorického vývoje a vývoje řeči) a vypracování plánu korekce.
 • Sestaveni individuálního plánu vývoje zaměřeného na maximální odhalování potenciálu dítěte. Získání individuálních doporučení k výběru vzdělávacích zařízení a volnočasových aktivit.
 • Probíhá formou hry za přítomnosti a účasti rodičů. Trvaní 45-60 min.

Kdo potřebuje vývojovou diagnostiku?

 • Všechny děti! Stejně jako preventivní prohlídku u zubaře. Je snazší včas odhalit a odstranit malé problémy než v případě zanedbání čelit vážnějším obtížím.
 • Je nutné jít na diagnostiku, pokud se vám ve vývoji dítěte něco nezdá. Nečekejte, že problém zmizí sám a dítě „z toho vyroste“. Nevyřešený problém může přerůst jen v další problém.
 • Je velmi důležitá rok před nástupem do školy, aby v případě jakýchkoliv problémů byl čas na nápravu!

Cena 850 Kč.

Přihlásit se ZDE


 • Párové hodiny kognitivního vývoje pro děti 3-7 let.
 • Cvičení probíhá formou hry a je zaměřené na rozvoj řeči, pozornosti, fantazie, logiky, grafomotoriky, samostatnosti, zrakové, sluchové percepce a emoční inteligence.
 • Individuální plán cvičení pro každé dítě.
 • Cvičení pro předškolní děti je zaměřeno na přípravu ke školní docházce.

Cena 4500 Kč / pololetí / 1 x týden

Kde? Těšínská 1652, kancelář 213

Přihláška na kurz od září 2023,

Plně obsazeno

http://prodeti.monski.cz/prihlaska-do-kurzu-genesis/

_______________________________________________________________________

Individuální neurokorekce

Je určena všem dětem od 4 let, které mají problém s:

 • pozornosti,
 • myšlením,
 • vnímáním detailů,
 • pochopením úkolů,
 • zapomínáním,
 • sebeovládáním,
 • impulzivitou.
 • Co dítě bude během cvičení dělat?
 • -Plnit intelektuální a fyzické úkoly formou hry.

Neuropsychologická korekce má pozitivní vliv na vývoj sebekontroly, podporuje zlepšení prostorového vnímání na všech úrovních vývoje, počínaje vnímáním „schématu“ vlastního těla a konče vnímáním složitého typu řečových konstrukcí. Komplexní neuropsychologická korekce podporuje stabilizaci a rozvoj všech struktur mozku prostřednictvím aktivace vyšších psychických funkcí v průběhu cvičení.

Lekce zahrnují systém motorických (senzomotorických) a kognitivních cvičení, zaměřených na systematický rozvoj struktur mozku. Cílem je rozvoj dovedností vědomé regulace, myšlenkové aktivity, přepínání a koncentrace pozornosti, rozvoj řeči a paměti.

Podstata motorických (senzomotorických) cvičení spočívá v tom, že ovlivňování senzomotorického (tělesného, motorického) úrovně dítěte s ohledem na obecné zákonitosti vývoje podporuje aktivizaci rozvoje všech vyšších psychických funkcí (paměti, myšlení, řeči, vnímání).

Cvičení jsou vybírána v závislosti na stanovených cílech po diagnostice a s ohledem na dynamiku individuální práce.

Je doporučena dětem s ADHD, vývojovou dyspraxií, zpožděním psychomotorického vývoje, poruchami školních dovedností, vývojovou dysfázií, lehkou mentální retardací a dalšími.

Kurz se koná 1 týdně / 60 minut Cena 1800 Kč / měs.

Objednávky na: natalja@monski.cz

______________________________________________________________________________

Terapie metodami hry v písku

 • forma poradenství prostřednictvím hry v pískovišti
 • účinný terapeutický prostředek, který lze použít pro práci s dětmi i dospělými
 • S čím může terapie pomoci?
 • se zlobou, agresivním chováním ale i plačtivostí
 • strachem a úzkostí
 • nočním pomočováním
 • panikou
 • kousáním nehtů
 • soupeřením ve vztazích (např. sourozeneckých)
 • při rodinných problémech
 • pro zlepšení komunikace s okolím
 • zlepšení pozornosti a schopnosti se učit
 • hlubším sebepoznání a prostředkem k dalšímu seberozvoji

Terapeut:  Mgr. Bc. Šárka Veselková

Objednávky: natalja@monski.cz

______________________________________________________________________________

Terapie hrou

Děti nejsou schopné uvědomit si a mluvit o svých problémech, ale ve hře pod vedením terapeuta dostanou příležitost se vyjádřit, překonat a vyřešit své problémy, traumata, nahromaděné emoční zážitky a potíže.

Terapie hrou je nejpřirozenější a nejefektivnější formou práce s dětmi. 

Tento přístup se používá k tomu, aby pomohl dětem překonat jejich psychické problémy a emočně traumatické zážitky, problémy s chováním a vývojem.

V procesu terapie dítě začíná lépe rozumět svým pocitům , rozvíjí se schopnost činit vlastní rozhodnutí , zvyšuje se sebeúcta a komunikační schopnosti .

Terapie hrou je užitečná například u dětí se zvýšenou agresivitou , úzkostí , strachy , nízkým sebevědomím , strachem ze selhání , v situacích, kdy nerozumíte tomu, co se s dítětem děje a nevidíte příčiny jeho problémů, při školních problémech, ke zmírnění emočního stresu po rozvodu rodičů.

Adresa: Těšínská 1652, kancelář 213

Cena 500 Kč / hod.

Objednat se ZDE

_____________________________________________________________________________

Chybí Ti nějaké informace? Zeptej se nás!

Semináře a webináře pro širokou veřejnost

Nabízíme přednášky pro rodiče a pedagogické pracovníky na téma:

Období vzdoru.

Vliv digitálních technologií na děti předškolního věku.

Po čem dítě touží? 0-3 a 3-6 let. (zápis webináře pro 1 věkové období 280 Kč. )

Mateřské vyhoření.

Maximální vývoj s minimálními investicemi.

Objednat seminář (webinář) : tel. 603284343, natalja@monski.cz